fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ย้อนหลังกลับไป 3 ปี เช้าวันหนึ่งของวันที่ 7 กันยายน 2011 ช่วงเวลาที่ไม่มีเพลงใหม่ในฐานะ The Photo Sticker Machine มาเป็นเวลานาน วิชญเลยนึกกำหนดว่าจะทำเพลงให้เสร็จภายในวันเดียว