fbpx

CONTACT US

RECENT POST

22.ธันวาคม.2017

หากมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ ก็พอได้คำตอบบ้างเหมือนกันว่า นอกเหนือจากการก้าวขึ้น ก้าวลงจากแบรนด์ของบรรดาดีไซเนอร์ที่เราตื่นเต้นแล้ว โลกแฟชั่นปี 2017 เกิดปรากฏการณ์อะไรที่เป็นที่มาของคำเหล่านั้นกันบ้าง