fbpx

CONTACT US

RECENT POST

16.พฤษภาคม.2018

“ผู้หญิงอย่างเรามีวันหมดอายุไหมนะ” คือคำถามที่โฆษณาชิ้นหนึ่งกระทบใจเราเข้าอย่างรุนแรง คำว่าหมดอายุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวันสิ้นอายุไข แต่มันหมายถึงวันที่คุณค่าของคนคนหนึ่งจะลดลงไปเหมือนกับอาหารหมดอายุที่รอวันโละทิ้งที่ชั้นวางของ