fbpx

CONTACT US

RECENT POST

26.กุมภาพันธ์.2018

Maciej Dakowicz ชาวโปแลนด์ ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยนี่เอง ตัว Maciej Dakowicz เองนั้นจบการศึกษาในแขนงวิชา Computer Science แต่เขากลับชอบท่องเที่ยวและถ่ายภาพมากกว่า งานภาพแนวสตรีทของเขาได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือหลายเล่ม