fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมืองหลวงพระบาง เมืองเปี่ยมเสน่ห์น่าค้นหาที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก ด้วยภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติงดงามสดใหม่ วัฒนธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างโคโลเนียลกับตึกรามบ้านช่องพื้นเมือง และความเนิบช้าของวิถีชีวิตผู้คน จะมีอะไรฟินไปกว่าการได้มาใช้เวลาในเมืองแห่งนี้อีก!