fbpx

CONTACT US

RECENT POST

27.พฤศจิกายน.2014

SC ASSET ได้เริ่มต้นโครงการ FARM RAK ( ฟาร์มรัก ) ด้วยการแจกพันธุ์ผักสวนครัวที่แตกต่างกันใ­ห้แต่ละบ้านนำไปปลูก พร้อมมอบแผนที่ผักที่ระบุชนิดผักของแต่ละบ้านเอาไว้ เมื่อเพื่อนบ้านจแต่ละหลังได้เริ่มได้เริ่มลงมือปลูกผักที่ตัวเองได้รับมา