fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.พฤษภาคม.2018

สำหรับคนทั่วไป 'ยีนส์' อาจเป็นของธรรมดาๆ ที่ใครๆ ก็มีได้ แต่ถ้าย้อนกลับไปยุคหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต (Post Soviet – ราวปี 1990s เป็นต้นมา) ยีนส์คือ rare item หาก็ยาก ราคาก็เเพง เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมฝั่งอเมริกาที่เคยถูกกีดกันในสมัยสงครามเย็น