fbpx

CONTACT US

RECENT POST

10.กุมภาพันธ์.2015

ถึงทุกวันนี้ Kor.Bor.Vor. ยังคงเดินหน้าต่อไปกับเทคนิคความรู้การทำ Projection Mapping ที่เขาสั่งสมมา ซึ่งเราเชื่อว่าแม้จะเคยเห็นในงานอีเวนท์หรืองานคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนยังสงสัยอยู่แน่ว่าการ Mapping ที่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เราไปทำความรู้จักศาสตร์นี้และผู้รังสรรค์มันขึ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า