fbpx

CONTACT US

RECENT POST

11.พฤษภาคม.2016

ผลงานของ Janet Best of Sugar Bakers Bakery ที่จับดอกไม้สวยๆ มาใส่ไว้ในโลลิป๊อป แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารยาฆ่าแมลง เพราะดอกไม้ทั้งหมดปลูกในเรือนเพาะ เพื่อป้องกันการรบกวนจากแมลงและรับรองได้ว่าปลอดสารพิษ