fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ในทุกๆ สิ้นปี Google จะมีการเปิดเผยคำที่ถูกค้นหามาที่สุดตลอด 365 วันที่ผ่านมาในแต่ละหมวดหมู่ และแน่นอนว่าหนึ่งในนั่นต้องมีหมวด Beauty ที่ Google ได้เปิดเผยข้อมูลคำค้นหาออกเป็นทั้งคำถาม ประโยค และแบรนด์ที่ถูกค้นหามากที่สุด