fbpx

CONTACT US

RECENT POST

13.ตุลาคม.2013

คำถามเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนต้องคิด ถ้าหากวันนึงเราตื่นมาแล้วคนข้างๆเราจำไม่ได้เว่าเราเป็นใคร เริ่มหลงๆลืมๆและจำไม่ได้แม้แต่เรื่องที่จะต้องเข้าห้องน้ำอย่างไร