fbpx

CONTACT US

RECENT POST

We are ready for 2016 ! ผ่านไปแล้วกับช่วงปีใหม่ของปี 2015 - 2016 ที่หลายๆ คนก็ต่างได้เฉลิมฉลองวันเวลาและ moment ดีๆ ของตัวเอง ในช่วงปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ Heineken แบรนด์ที่สร้างความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆ

30.ตุลาคม.2015

ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนประกอบด้วยสีที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละ ‘สี’ นั้นก็มีความหมายในตัวของมันเอง ในแง่ของทางจิตวิทยา สีนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของคน เมื่อเราเห็นสีบางสี เราจะรู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา และมีความรู้สึกนึกคิดที่ positive อย่างเห็นได้ชัด