fbpx

CONTACT US

RECENT POST

10.กรกฎาคม.2015

นักถ่ายภาพย่อมเข้าถึงความหมายของประโยคที่ว่า ‘หนึ่งภาพถ่ายแทนคำพูดได้มากมายนับพัน’ นี้ดี เพราะแต่ละภาพถ่ายนั้นสามารถจับความรู้สึก อารมณ์ ในหลากหลายช่วงเวลาประทับใจมาไว้ในหนึ่งเฟรมเพื่อถ่ายทอดให้ผู้พบเห็นได้รู้สึกไปด้วย