fbpx

CONTACT US

RECENT POST

29.มกราคม.2015

ก่อนอื่นต้องเล่าถึงที่มาก่อนว่า ตลาดนัดเจเจกรีน เปิดมาได้แล้วประมาณเกือบ 3-4 ปี แต่มาบูมเอาในช่วงปี 2014 ที่ผ่านมานี้