fbpx

CONTACT US

RECENT POST

จากความประทับใจในงานภาพวาดแสนประณีตงดงามของ Edward Hopper ทำให้ผู้กำกับชาวเวียนนา Gustav Deutsch ทำภาพยนตร์เรื่อง Shirley : Vision of Reality ขึ้นในปี 2013 เรื่องราวของหญิงสาวในภาพวาดของฮอปเป้อร์ชื่อ Shirley กับเรื่องราวของเธอที่ใช้ซีนภาพวาด 13 ภาพ ผ่านมุมมอง ความคิด อารมณ์ และทัศนคติ ในยุคต่างๆ