fbpx

CONTACT US

RECENT POST

19.พฤศจิกายน.2015

ในยุคที่ทุกคนมีมือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ถ้าใช้เทคโนโลยี่พัฒนาสินค้าหรือบริการแบบเก่าให้ใช้งานสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น เราก็จะสร้างนวัตกรรมที่พลิกอุตสาหกรรม จากสตาร์ทอัพเล็กๆ ก็จะเติบโตรวดเร็วด้วยความเร็วประหนึ่งปล่อยกระสวยอวกาศ