fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.มีนาคม.2017

กลายเป็นประเด็นใหญ่ต้อนรับวันสตรีสากลเลยกับการโชว์น่าอกของ Emma Watson ในการถ่ายแบบให้นิตยรสาร Vanity Fair ที่ทำให้เธอถูกนิยามว่าเป็น “Bad Feminism” จนเรางงว่าเดี๋ยวนะ!

คำว่า Bitch ถ้าแปลตามตัว หมายถึง สุนัขตัวเมีย คำๆนี้ถูกใช้เป็นคำด่าผู้หญิงที่ค่อนข้างรุนแรงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพราะใช้เปรียบเทียบผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงว่าเหมือน “สุนัขตัวเมียเวลาติดสัด” !