fbpx

CONTACT US

RECENT POST

คำว่า Bitch ถ้าแปลตามตัว หมายถึง สุนัขตัวเมีย คำๆนี้ถูกใช้เป็นคำด่าผู้หญิงที่ค่อนข้างรุนแรงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพราะใช้เปรียบเทียบผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงว่าเหมือน “สุนัขตัวเมียเวลาติดสัด” !