fbpx

CONTACT US

RECENT POST

25.ธันวาคม.2018

ข่าวคราวเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จับเหล้า ไวน์ ทั้งปลอมและหลีกเลี่ยงภาษีในบ้านเรามีเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี จนมีคนถามว่าทำไมปราบไม่หมดเสียที?