fbpx

CONTACT US

RECENT POST

20.กุมภาพันธ์.2018

สำหรับกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามแล้ว การสร้างบ้านแต่ละหลังนั้นเรื่องเนื้อที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยเพราะภาษีหน้าบ้านที่คิดอัตราตามพื้นที่ของหน้าบ้านที่ติดถนน ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายมากเท่านั้น ทำให้บ้านในฮานอยส่วนใหญ่แทนที่จะมีเนื้อที่กว้าง จึงเลือกที่จะมีความสูงแทน บ้านของคนฮานอยเลยมีความสูงสามชั้นขึ้นไป บางที่ความสูงอาจเลยเถิดถึง 8-10 ชั้นเลยก็มี