fbpx

CONTACT US

RECENT POST

7.ธันวาคม.2017

“ทุกปีมีเด็กต่างจังหวัดหลายพันคนหมดโอกาสเรียน เพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวในกรุงเทพ” ทุนพื้นที่ชีวิตเพื่ออนาคตของชาติ Space Scholarship  คือทุนการศึกษารูปแบบใหม่สู่การส่งต่อ 'พื้นที่ชีวิต' ให้กับอนาคตของชาติ AP (Thailand) มอบทุนการศึกษาเป็น 'ตารางเมตร' แก่นักเรียนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ต้องพบกับสังคมใหม่