fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เอกลักษณ์ในผลงานอักษรไทยวิจิตรของผมคือ เป็นการนำความงามของรูปทรงอักษรไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมกับเป็นการนำเสนอความไพรเราะของถ้อยคำสำนวนไทย ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ