fbpx

CONTACT US

RECENT POST

15.พฤษภาคม.2014

หากเราได้ลองเอาเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาลองฟังด้วยความเข้าใจ ตัดความชอบ-ไม่ชอบส่วนตัวออกไป เราจะพบว่าบทเพลงเหล่านั้นบันทึกวัฒนธรรมความเป็นอยู่