fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ถ้าตอนนี้ยังคิดว่าไปปาร์ตี้แล้วจะต้องเมา ต้องเก๊ก ถือว่าคุณเอาท์สุดๆ เพราะปาร์ตี้ล่าสุดของ Dudesweet จะชวนทุกคนมา “ออกกำลังกาย” กัน ใช่แล้ว

สมุดสเก็ตช์เป็นเหมือนเพื่อนจนถึงสมองที่สองของผม สมุดสเก็ตช์จะคอยตอบสนองพูดกับเราผ่านทางกระดาษ