fbpx

CONTACT US

RECENT POST

7.เมษายน.2016

‘ตู้เย็น’ เป็นของใช้สามัญประจำบ้าน ที่ใช้เก็บวัดถุดิบต่างๆ ที่เราเพิ่งซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งคาว-หวานเพื่อจะกินในวันนี้และวันหน้า ทั้งนี้ตู้เย็นตู้นั้นๆ ยังบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของได้เป็นอย่างดี ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือเพิ่งผ่านเหตุการณ์สำคัญอะไรเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา