fbpx

CONTACT US

RECENT POST

11.สิงหาคม.2017

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ที่กรอบเกณฑ์สังคมใส่ภาพด้านลบให้กับสิ่งที่เรียกว่า ‘รอยสัก’ จริงอยู่ บางครั้งรอยสักถูกใช้เป็นเครื่องหมายของคนบางกลุ่มเพื่อแสดงความขบถต่อต้าน ขณะที่บางคนเรียกมันว่างานศิลปะ และกำลังใช้มันแทนการ ‘เยียวยา’