fbpx

CONTACT US

RECENT POST

7.กุมภาพันธ์.2018

บาดแผล มักถูกใช้เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของแบบ ผ่านทางสีหน้าและอารมณ์ เพื่อให้ออกมาเป็นชุดภาพที่ส่งตรงใจถึงผู้ชม แต่ถ้าบาดแผลที่ว่านั้น คือบาดแผลของรถยนต์ล่ะ...