fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ออกแบบให้ยังคงกลิ่นอายแบบเก่า แต่ก็ยังแฟงความเป็นโมเดิร์นเอ้าไว้อย่างหรูหราน่าเข้าพัก แถมยังกลมกลืนกับบ้านเรือนโดยรอบ

กลุ่มบ้านจีนโบราณเก่าแก่สี่หลัง ที่แทรกแซมอยู่ในย่านเก่าของเมืองซูโจว เมืองที่รับฉายาว่า 'เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์' ประวัติศาสตร์ของเมืองที่ยาวนานมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก โดดเด่นด้วยสวนจีนแบบโบราณมากกว่า 200 แห่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก