fbpx

CONTACT US

RECENT POST

22.มิถุนายน.2018

คอลเล็กชั่น Autumn Winter 2018 ของ COS ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธีมหลักๆ สองเรื่อง ซึ่งได้แนวคิดมาจากงานวิจัยโดยใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชามาผสมผสาน นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงหรือในจินตนาการ กับกระบวนการที่ช่วยเจียระไนความดิบ ผลลัพธ์ที่ได้คือคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าคลาสสิกซึ่งเน้นสัดส่วนที่ถูกบิดให้เปลี่ยนไป และนวัตกรรมวัสดุซึ่งเล่นกับเรื่องรูปทรงแนวประติมากรรมและความเป็นไฮบริด