fbpx

CONTACT US

RECENT POST

7.เมษายน.2016

ถ้ามองแวดวง 'ศิลปะสมัยใหม่' (Contemporary Art) นั้นแตกต่างออกไป ศิลปะสมัยใหม่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จำกันตัวเองว่าเป็นสไตล์ไหนชัดเจน เพียงแต่ยังคงรักษาระบบ กระบวนการคิดของตัวเองไว้เหมือนเดิม