fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ย้อนเวลากลับไปในช่วงยุค 60’s ณ ขณะนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของอะไรหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งสำคัญส่งผลมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่ง ดีไซน์บ้าน ผู้คนในยุคนั้นได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

คน กีตาร์ แมว อาจฟังดูห้วนๆแต่มันเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับหนังเรื่องนี้จริงๆ เพราะหนังดำเนิงเรื่องด้วยสามตัวละครหลักคือ