fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

SKIN collection : แบรนด์จาก ยิปซี คีรติ ที่ได้แรงบันดาลใจจากโทนสีผิวของคนไทย จึงออกแบบมาให้เข้ากับสีผิวคนไทย ทุก undertone
date : 21.ธันวาคม.2021 tag :

 

“เราอยากให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจ และรักในสีผิวของตัวเอง”
แบรนด์จาก ยิปซี คีรติ กับ SKIN collection ที่ได้แรงบันดาลใจจากโทนสีผิวของคนไทย จึงออกแบบมาให้เข้ากับสีผิวคนไทย ทุก undertone
ไม่ว่าจะขาวอมชมพู ขาวเหลือง ผิวน้ำผึ้ง หรือสีน้ำตาล ไม่ว่าตอนนี้เราจะผิวสีอะไร ถ้าเป็นสีที่เราพอใจ และมั่นใจ we will always shine :))
SKIN collection เปิดตัวด้วย set ภาพถ่ายสุดร้อนแรง โดยแน่นอน ยิปซี คีรติ ก็คือหนึ่งใน Model ที่ออกมาโชว์หุ่นสวยใน SKIN นั้นเอง
IG : @i.want.her.clothes 🤎

RECOMMENDED CONTENT

17.มกราคม.2020

“People on Sunday” (2562) เป็นการตีความ บทสนทนาโต้ตอบ และสาส์นแสดงความนับถือต่อภาพยนตร์บุกเบิกจากประเทศเยอรมันเรื่อง “Menshen Am Sonntag” (2473) หรือ “ผู้คนในวันอาทิตย์” ผลงาน “People on Sunday” (2562) ได้นำภาพยนตร์ต้นฉบับดังกล่าวกลับมาตีความใหม่ผ่านบริบทที่แตกต่างจากเดิม ทั้งยุคสมัย ภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพในการทำงาน