fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

UNESCO ประกาศให้ นวดไทย “Nuad Thai” นั้นอยู่ในกลุ่มของ Intangible Heritage หรือมรดกโลก ที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่เรียบร้อย 
date : 13.ธันวาคม.2019 tag :
UNESCO นั้นประกาศให้ นวดไทย “Nuad Thai” นั้นอยู่ในกลุ่มของ Intangible Heritage หรือมรดกโลก ที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่เรียบร้อย 
โดยที่การนวดไทยนั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติของโลก ที่ทุกคนให้มูลค่าทั้งเรื่องความเป็น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสุขภาพของคน เพื่อสร้ามสมดุลของร่างกายและระบบการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น
และศาสตร์ของนวดไทยนั้นยังมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั่งแต่โบราณ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

RECOMMENDED CONTENT

2.มีนาคม.2021

เพลงนี้พูดถึงเรื่องราวเวลาที่เราแอบชอบใครสักคนอยู่ แล้วความสัมพันธ์นั้นมันไม่ค่อยชัดเจน เราก็บอกกับเขาว่าเราเดาไม่เก่งนะ