fbpx

CONTACT US

#Exhibition | S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ภูมิใจเสนอ นิทรรศการกลุ่ม โดย 8 ช่างภาพสัญชาติจีน A DOU, Yanfang DU, Bo HE, Xiaoliang HUANG, Yanchu SUN, Marc YANG, Lanpo ZHANG, Wei ZHANG #sacapertruth
date : 19.สิงหาคม.2020 tag :

 S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ภูมิใจเสนอ นิทรรศการกลุ่ม โดย 8 ช่างภาพสัญชาติจีน

A DOU
Yanfang DU
Bo HE
Xiaoliang HUANG
Yanchu SUN
Marc YANG
Lanpo ZHANG
Wei ZHANG

#sacapertruth

 

 

ในระยะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งสังคมทุนนิยมตอนปลายและได้เริ่มเห็นถึงความขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงต่างๆ ซึ่งความเป็นจริงและประสบการณ์ของมนุษย์เหล่านี้เองที่ทำให้เราอาจมองเหตุการณ์ต่างๆ เพียงแค่ผิวเผิน บางครั้งมีการใช้อคติและความหวาดกลัวที่สืบเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเป็นแรงผลักดันในมุมมองของตนเอง เมื่อได้เผชิญกับเหตุการณ์อันยากลำบาก มนุษย์มักมุ่งอยู่กับการตัดสินที่โอนเอียง

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 สังคมได้ตกอยู่ในกระแสโคจรที่ฉาบฉวยโดยมีการเข้าถึงข้อมูลขั้นลึกเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อุบัติขึ้น สมองถูกป้อนด้วยข่าวสารและความบันเทิงอันตื้นเขิน เพราะเหตุนี้ผู้คนได้เริ่มเห็นผลกระทบจากกระแสนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน ถูกบังคับให้ยิ่งมองลึกลงไปในข้อมูล เพื่อเปิดเผยความเป็นจริงของโลกที่อาศัยอยู่

 

วัตนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านความเป็นจริงทั่วๆ ไปและความลึกซึ้งทางข้อมูลตั้งแต่ยุคของนักปราชญ์เลื่องชื่ออย่างเพลโต ในปัจจุบันเราที่ช่วงเวลาที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์เดิมๆ อย่างสิ้นเชิง โลกถูกเชื่อมด้วยคตินิยม สงครามของข้อเท็จจริงและความเป็นจริงประจักษ์ออกมาในหลายๆ ด้าน ปัญหาจุลภาคแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และในปี พ.ศ. 2563 สังคมกำลังเข้าสู่บททดสอบอันซับซ้อนเกี่ยวกับวิธีที่สังคมมองตัวเอง

 

ความรู้ ข้อเท็จจริง และสัจธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์และภาษา สิ่งเหล่านี้สามารถดัดแปลงและผ่อนปรน ผู้นำในสังคมและสื่อที่จับตามองบุคคลเหล่านั้นรู้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ถูกดัดแปลงได้เพราะความรู้ที่ถูกใช้ในสังคมเรามักจะไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป มากไปกว่านั้นการตัดทอนของเหตุการณ์และการพูดคลุมรายละเอียดสำคัญ สามารถชี้นำไปสู่แนวคิดที่บิดเบือน เพราะเหตุนี้เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับความจริง ถึงแม้เรายอมรับความไม่แม่นยำของข้อมูล

 

แม้เราอาจคิดว่าความจริงมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะความแตกต่างในความจริงที่ข้างในลึกๆ ของเรารู้ว่าข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเท่านี้ ในประวัติศาสตร์ ขอบเขตของความรู้มนุษย์ไม่ได้เผยแผ่ให้คนอื่นรับรู้ แต่สังคมได้กลั่นกรองข้อเท็จจริงผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมในแนวคิดของผู้คนที่ให้ความสำคัญของความเท็จจริงในวัฒนธรรมนั้น ในปี พ.ศ. 2563 เราได้เห็นถึงการสร้างความเป็นจริงให้เข้ากับแนวคิดและมุมมองของตัวเราเองแม้ว่าจะอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของเราก็ตาม แต่สังคมในปัจจุบันกลับอยู่ท่ามกลางการพิพากที่ซับซ้อน เกี่ยวกับวิธีการมองตัวเอง และความรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง

 

 

RECOMMENDED CONTENT

18.เมษายน.2019

Tiger Woodsที่ตอนนี้ อายุ 43 ปี ได้รับชัยชนะครั้งแรกของเขาชนะตั้งแต่ปี 2008 และ การชนะครั้งที่ 15 ของเขาในการแข่งขันกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสี่รายการด้วยคะแนน 13 อันเดอร์พาร์ ในปี 2019