fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

Amazon นั้นขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และได้โค่น  Google และ Apple หลุดจากแชมป์ไปเรียบร้อย จากผลสำรวจ The world’s most valuable brands 2019
date : 12.มิถุนายน.2019 tag :

สำนักข่าว CNBC ได้รายงานผลสำรวจบริษัทที่มีมูลค่ามาที่สุดในโลก โดย Amazon นั้นขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และได้โค่น  Google และ Apple หลุดจากแชมป์ไปเรียบร้อย จากผลสำรวจ The world’s most valuable brands 2019

บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก 10 อันดับได้แก่

อันดับที่ 1 : Amazon มูลค่า $315,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 2 : Apple มูลค่า $309,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 3 : Google มูลค่า $309,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 4 : Microsoft มูลค่า $251,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 5 : Visa มูลค่า $177,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 6 : Facebook มูลค่า $159,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 7 : Alibaba มูลค่า $131,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 8 : Tencent มูลค่า $130,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 9 : McDonald’s มูลค่า $130,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับที่ 10 : AT&T มูลค่า $108,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

RECOMMENDED CONTENT

27.พฤษภาคม.2019

“โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” เพราะโรคร้ายไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้ป่วยเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนในครอบครัวและคนอีกหลายคนที่ต้องเจ็บปวดและได้รับผลกระทบเช่นกัน การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษานั้น เท่ากับเราได้ช่วยเหลือคนมากกว่าหนึ่งคน