fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

TK PARK ชวนค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในนิทรรศการ 3,000 พันล้านปีของสิ่งมีชีวิต
date : 4.มิถุนายน.2016 tag :

โปสเตอร์งาน

อุทยานการเรียนรู้ TK PARK  ค้นหาคำตอบถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในโลกใบใหญ่ ปัจจัยของการกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง พร้อมพบกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ให้กับทุกเพศทุกวัย

– “นานาสัตว์โลก” ชมสิ่งมีชีวิตหลากสายพันธุ์ ที่มาพร้อมลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่หาชมได้ยาก

– “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” สนุกไปกับเรื่องราวที่มาของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่มีมายาวนานกว่าสามพันล้านปีก่อน จนเกิดการวิวัฒนาการมากมายจากหลายเหตุปัจจัย

– “มหัศจรรย์ระบบนิเวศ” พบความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ ที่ต่างก็มีความสำคัญซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เปิดโลกกว้างให้ตัวเองได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เคยเห็นแต่ในตำรา..

วันเสาร์ที่ 4  – วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tkpark.or.th

RECOMMENDED CONTENT

15.ธันวาคม.2017