fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.มกราคม.2016

เริ่มกันอย่างง่ายๆ การออกกำลังกายเพื่อให้ได้ผล มีสัดส่วนที่ลดลง พร้อมกล้ามเนื้อที่กระชับสวยได้รูป จะต้องทำการออกกำลังกายซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คาร์ดิโอ และ เวทเทรนนิ่ง