fbpx

CONTACT US

RECENT POST

13.เมษายน.2014

สำหรับ Logan 637 ตัวนี้มีเอกลักษณ์การออกแบบเหมือนกับรองเท้าหนังคือมีส่วนที่เรียกว่า “Vamp” เป็นผิวชิ้นเดี่ยวหุ้มพาดตรงกลางอย่างชัดเจน