fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ในโลกของหนังที่พูดถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ดูเหมือนว่าหนังชายรักชายน่าจะครองพื้นที่และครอบคลุมมากที่สุด เราเริ่มมีหนัง LGBT ซึ่งพูดถึงคนชายขอบจริงจัง