fbpx

CONTACT US

RECENT POST

17.พฤษภาคม.2021

ด้วยความเป็นเมืองแห่งตึกระฟ้าและท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนขวักไขว่ ฮ่องกงอาจถูกมองว่าเป็นเพียงเมืองที่กำลังเติบโตอีกแห่งหนึ่ง แต่หากลองพินิจดูให้ลึกลงไปกว่าความเป็นเมืองเหล่านั้น คุณจะทราบได้ทันทีว่าฮ่องกงไม่ได้มีแค่ด้านเดียว