fbpx

CONTACT US

RECENT POST

6.ธันวาคม.2016

The Unusual Football Field โดย AP Thailand โปรเจ็กต์จากการสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนแออัดในย่านคลองเตย มาออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน โดยการหาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ ทั้งเรื่องของขนาด การเข้าถึง และ ฟอร์ม