fbpx

CONTACT US

RECENT POST

Nürburgring คือชื่อเรียกโดยรวมของ motorsport complex ขนาดใหญ่ยักษ์ที่สามารถรองรับผู้คนได้มากถึง 150,000 คน ตั้งอยู่ในเมือง Nürburg ของเยอรมนี เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ระดับกังปรีซ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1984 และกลายเป็นสนามแข่งระดับตำนานมาจนถึงปัจจุบัน

โดดเด่นด้วยโบสถ์สูงชะลูด สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำไรน์ (Rhine) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีแห่งนี้ มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ในแบบของโคโลจ์น (Cologne)