fbpx

CONTACT US

RECENT POST

1.มิถุนายน.2017

ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่จารึกโดยพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยนั้น บันทึกไว้ว่า "เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส..."