fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.มกราคม.2018

คนที่น่าจะตอบข้อสงสัยนี้ได้ดีที่สุดคงเป็น ‘เต๋า กิจพูลลาภ’ Professional Skateboarder หนึ่งในทีม Preduce ผู้ที่ยังคงเชื่อในวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ด และเป็นคนตัวเล็กที่ทำให้การทรงตัวบนแผ่นไม้ยังขับเคลื่อน