fbpx

CONTACT US

RECENT POST

26.สิงหาคม.2013

ช่วงสามปีที่ผ่านมานี้ วงการกีฬา Skateboard มีการเคลื่อนไหวใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือ การเริ่มจัดการแข่งขัน Street League Skateboarding ที่เรียกกันสั้นว่าๆ SLS