fbpx

CONTACT US

RECENT POST

5.มีนาคม.2015

ก่อนอื่นต้องออกตัวเลยว่าคอลัมน์นี้ เป็นคอลัมน์ความรู้ล้วนๆ เราจะพาไปดูประวัติศาสตร์การคิดค้นประดิษฐ์ของมนุษยชาติกัน ควันหลงจากหนังเรื่อง Fifty Shades of Grey เข้าโรงฉายบ้านเรา