fbpx

CONTACT US

RECENT POST

6.กันยายน.2013

ผลงานของศิลปินนั้นถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นผลงานของ ยุรี เกนสาคู , รักกิจ , P7 และยิ่ง Sculpture ของ May-T ถือว่าเป็นสีสันของงานเลย

ในโลกอันซิวิไลซ์ ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อันหลากหลาย เราให้คุณค่ากับธรรมชาติเป็นอย่างแรกใช่หรือไม่ แรงบันดาลใจของนิทรรศการ Strawberry Field (สตรอเบอร์รี่ฟิลด์)

2.สิงหาคม.2013

RMA หรือ อา-ม่า แกลอรี่ใหม่ที่ตอนนี้มีนิทรรศกาล Big Bang ผลงานของ อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์ จัดแสดงอยู่ บิ๊กแบงเป็นเหมือนการระเบิดความรู้สึกข้างในที่เก็บกลั้นไว้ออกมาของตัวศิลปิน