fbpx

CONTACT US

RECENT POST

“Puma” ดูแฟชั่นขึ้นมากในช่วงหลังๆ และเริ่มเห็นคนหยิบจับมาใส่มากขึ้น รุ่นนี้ก็เช่นกัน “PUMA Disc” ที่ช่วงหลังๆทยอยออกมาบ่อย