fbpx

CONTACT US

RECENT POST

5.สิงหาคม.2015

จากข้อมูลล่าสุดคอนโดมิเนียมในตลาดของแมนฮัตตันจะใช้เวลาเพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้นใน การขาย ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าครึ่งของระดับปกติของตลาดที่ 7 เดือน นั่นหมายความว่าจำนวนคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ในตลาดยังอยู่ในระดับที่ต่ำและยังมีน้อยกว่าความต้องการ