fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อเราพูดกันถึงงานโฆษณาบนโลกของอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันมีสือที่เกิดใหม่ขึ้นมากมาย หรือการเข้ามามีบทบาทสำคัญของ application หรือ Social network ต่างๆ วันนี้เรามีโอกาศที่ดีมากๆที่จะได้พูดคุยกับ คุณป้อม ศิวัตร เชาวรียวงษ์

29.กันยายน.2015

มาถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนลียีได้พัฒนามาถึงจุดที่หลอดไฟเป็นได้มากกว่าการให้แสงสว่าง อย่างหลอดไฟ LED ที่ในเวลานี้ถูกคิดค้นมาให้สอดคล้องกับโลกของเรามากขึ้น อย่างเรื่องประหยัดพลังงานและการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น